A látvány-csapatsportágak támogatásához kapcsolódó társasági adó kedvezmény

 

•Az adókedvezmény mértéke a számított társasági adó kötelezettség 70%-a (az egyéb társasági adó kedvezmények figyelembevétele után)
•Az adókedvezmény igénybevételének feltétele:
•A Támogatónak a támogatási igazolás kiállításkor köztartozásmentes adózónak kell minősülnie,
•A sportági szakszövetség által kiállított támogatási igazolás kézhezvétele a támogatás folyósítása előtt
•A támogatás összegének a támogatási igazoláson feltüntette a Támogatott által megnyitott elkülönített bankszámlákra történő utalása
•A támogatás összegének 1%-nak a nemzeti sportintézetnek történő átutalása
•A támogatás nyújtásának bejelentése a folyósítást követő 8 napon belül a NAVhonlapján közzétett ajánlott formában
•Az adókedvezményt a juttatás évében, a következő 3 adóévben lehet igénybe venni, függetlenül attól, hogy a támogató növeli-e az adózás előtti eredményét a társasági adóalap megállapításakor a támogatás összegével
 
•A támogatás fejében a Támogató nem kaphat semmilyen ellenszolgáltatást a Támogatottól

•A támogatás nem helyettesítheti a korábbi, még érvényes vagy jövőbeni szponzorációs szerződést  

 

1. lépés   Elfogadott sportfejlesztési program – A Sportszervezet kérelme alapján az Országos Szakszövetség adja ki

 

2. lépés  Támogatási szerződés – A Sportszervezet és a Támogató kötik egymással

 

3. lépés  Támogatási igazolás kérelem – A Sportszervezet feladata

§

4. lépés  Támogatási igazolás – Az Országos Szakszövetség állítja ki a Sportszervezet és a Támogató részére

 

5. lépés   Támogatás folyósítása és az NSI 1 % megfizetése– A Támogató feladata

 

6. lépés   NAV adatszolgáltatás – A Támogató feladata

 

ATámogató, ha

•köztartozásmentes adózónak minősül, és
•érvényes támogatási igazolás birtokában, annak
•kiállítását követően folyósítja, nyújtja a támogatást és
•a támogatási igazoláson feltüntetett elkülönített bankszámlákra utal, és
•atámogatás összegének 1 %-tátutalja az NSI-nek, és
•8 napon belül eleget tesz a NAV felé bejelentési kötelezettségének a NAV által közzétett ajánlott formában
–jogosult az adókedvezmény igénybevételére és

mentesülminden további a támogatás felhasználásból fakadó jogkövetkezmény alól.

 

•Az adott támogatások tökéletesen beilleszthetőek a Támogató társadalmi felelősség vállalási politikájába

 

•A támogatás nyújtása konkrét pénzügyi megtakarítással jár a támogatás folyósításának adóévében,
•10%-os társasági adó kulcs esetén 0,7% az effektív pénzügyi megtakarítás
•19%-os társasági adó kulcs esetén 2,3% az effektív pénzügyi megtakarítás

 

•A tárgyévben elszámolt társasági adó kedvezmény okán a következő két adóévben alacsonyabb a társasági adó előleg fizetési kötelezettség